Durant aquesta setmana, els alumnes de la formació per aprendre l’ofici de pescador han començat els bateigs de pesca, experimentant l’ofici en primera persona a les diferents barques de pesca de la Confraria de Palamós. 

Serà durant els mesos de juliol i agost els alumnes completaran les pràctiques a les diferents embarcacions de la Confraria de Pescadors de Palamós.

Aquesta formació, que es va posar en marxa el 24 d’abril, ha estat impusada per l’OPP, de la mà del Consell Comarcal del Baix Empordà, l’Escola de Capacitatció Nauticopesquera de Catalunya, la Confraria de Pescadors de Palamós, la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea – Fons Marítim i de la Pesca-, amb l’objectiu de fomentar els oficis de mar, i sobretot la pesca, entre els joves, per impulsar el relleu generacional.