L’OPP crearà un obrador de manipulació de peix amb la finalitat d’elaborar producte per a la venda. Aquest obrador es construirà a les instal·lacions del port en una parcel·la de superfície de 1.132 metres quadrats concessionada per Ports a la Confraria de Pescadors. Una part de la producció anirà dirigida a la venda de centres escolars i sanitaris de la seva àrea d’influència.

Durant el 2021 els productors associats van participar en un projecte promogut pel Consell Comarcal del Baix Empordà per a la introducció del peix fresc de la costa a les escoles de la zona. Com a resultat d’aquest projecte i afegint-hi la demanda que s’ha realitzat des de l’Hospital de Palamós, la Confraria de Pescadors va decidir crear un obrador de manipulació de peix amb la finalitat d’elaborar producte per a la venda.

Atès que els aspectes relacionats amb la comercialització de la producció seran assumits per l’OPP, és imprescindible dotar aquest obrador de la maquinària necessària per a la comercialització de la producció cap a aquests nous clients, per a la qual cosa s’ha signat un acord de cessió de les instal·lacions amb la Confraria.
Una vegada finalitzada la construcció de l’obrador, es contractarà personal per realitzar la manipulació del producte. També es dotarà de la maquinària necessària per fer l’elaboració dels productes:
-Túnel de congelació
-Envasadora
-Taules de treball
-Serradora
-Equips de neteja i desinfecció, etc.

Cal afegir que les actuacions contemplades, sobretot la relativa a la dotació de l’obrador, es consideren per part de l’OPP com una innovació perquè el sector pesquer s’endinsarà en l’elaboració de productes. A més, totes les propostes contemplades en aquesta mesura són d’interès col·lectiu i beneficien el conjunt dels productors locals.