El dimecres 15 de novembre va quedar iniciat el període de veda de la pesca d’encerclament a la Costa Brava. Aquest període de veda finalitza el 15 de gener del 2024. La flota d’encerclament de la Confraria de Pescadors de Palamós queda amarrada a port fins que aquesta finalitzi. 

Aquestes períodes de veda s’apliquen a tot el litoral català i serveixen per preservar el fons marí i aconseguir una bona evolució de les diferents espècies que hi habiten. 

La veda de la pesca d’encerclament forma part de l’actual Pla Integral per a la conservació dels recursos pesquers de la Costa Brava, que preveu la creació de zones restringides per a la pesca per poder-les mantenir com a reserves i àrees marines protegides, fomentant la regeneració de la biodiversitat.