Aquesta OPP ha contractat una empresa de Galícia, experts en digitalització pesquera amb els quals s’està treballant per crear una base de dades pròpia amb totes les dades necessàries per a realitzar qualsevol mena de tràmit. A finals d’aquest 2022 es preveu tenir finalitzada aquesta base de dades. A inicis del 2023 es preveu la creació d’una aplicació mòbil per a armadors i mariners.

La nova Organització de Productors pretén arribar a acords de col·laboració amb totes les institucions de recerca que es dediquen a la millora del coneixement dels recursos pesquers (CSIC, IEO, Universitats, etc.), i planificar actuacions anuals per conèixer el comportament dels recursos i poder implantar així, mesures d’acord amb la conservació d’aquests.

Per tot això, l’Organització de Productors realitzarà a través d’aquesta mesura les actuacions següents:
1) Dissenyar i acordar amb la comunitat científica les col·laboracions necessàries per col·laborar en la recollida de dades i obtenir coneixement dels recursos pesquers
2) Planificar i controlar l’activitat pesquera de la flota associada, tenint en compte les activitats anteriors i la normativa vigent.
3) Incorporar les tecnologies TIC a la gestió i el control de l’activitat pesquera.

Com que moltes de les actuacions a executar poden aprofitar la implantació de les tecnologies TIC per millorar-ne la posada en marxa, l’OPP buscarà implantar aplicacions adaptades al telèfon mòbil dels productors associats per agilitzar i facilitar els tràmits burocràtics. Per exemple, en el control dels dies d’esforç, desenvolupant una APP que permeti mesurar els consums i controlar el compliment. També en la tramitació de despatxos amb Capitanies, obtenció de certificats necessaris per a la navegació, control de caducitat, tràmits en línia, etc.