Trachurus Trachurus

Art de pesca: Encerclament, arrossegament i tresmall

Temporalitat de consum: d’abril a octubre

Cuina: És un peix de baix preu que es consumeix de diverses maneres: fresc o fumat.