Gymnammodytes cicerelus

Art de pesca: Sonsera

Temporalitat de consum:  De la primavera a la tardor

Mesos de veda: 15 desembre a 1 de març

Cuina: Es captura amb un art anomenat sonsera o sonsotera i es troba als mercats de la costa catalana sobretot durant l’estiu. Normalment, els sonsos s’empolsen lleugerament amb farina abans de fregir-los.